Skip to Main Content

Statistics Denmark logo

Kursus i beregninger med input-output modeller


Date and time

Monday 19. September 2022 at 09:00 to 12:30

Registration Deadline

Monday 12. September 2022 at 23:55

Location

Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

Kursus i beregninger med input-output modeller


Event Description

Spørgsmål om indholdet:
Peter Rørmose Jensen
Tlf.: 39 17 38 62

Vil du lære selv at beregne beskæftigelsesindholdet i en anlægsinvestering på 2 mia. kr. eller beregne importindholdet i den danske eksport? Så er dette introduktionskursus i input-output modeller måske noget for dig. Kurset vil vise, hvordan man ved hjælp af Excel og Danmarks Statistiks input-output tabeller selv kan opstille input-output modeller og regne på både direkte og indirekte effekter af ændringer i anvendelsen (forbrug, investeringer eller eksport) på fx beskæftigelse, import eller CO2 emissioner.

Efter kurset 

  • Kender du sammenhængen mellem nationalregnskabet og input-output tabeller og til hvad input-output tabeller fortæller os.
  • Kender du til teorien og teknikken bag opstilling af input-output modeller samt vidende om nogle af forudsætninger og antagelser som ligger bag.
  • Kan du selv hente data fra Danmarks Statistik og foretage modelberegninger i Excel.
  • Kan du anvende Danmarks Statistiks multiplikatortabeller til beregnings af effekter på fx beskæftigelse eller affaldsmængder af ændringer i efterspørgslen, og du ved hvordan man skal fortolke resultaterne.
  • Er du introduceret til eksistensen af internationale input-output databaser og er vidende om mulighederne for at opstille modeller på baggrund heraf.

Metode
Kurset vil blive afviklet som en veksling af præsentation og praktisk arbejde i Excel på egen medbragte PC i form af opgaveløsning, både individuelt og i fællesskab.

Deltagerforudsætninger
Grundlæggende kendskab til Excel. Et kendskab til de overordnede sammenhænge i nationalregnskabet vil også være en fordel.

Indhold (med forbehold for ændringer)

  • Kort gennemgang af grundlæggende matrix regning som er nødvendig i arbejdet med input-output tabeller. Introduktion til Excels muligheder for at arbejde med matricer på en smart måde.
  • Introduktion til opstilling af input-output tabeller som en integreret del af arbejdet med nationalregnskabets produktbalancer. Introduktion til input-output data på www.dst.dk og i www.statistikbanken.dk
  • Introduktion til opstilling og anvendelse af input-output modeller. Gennemgang af forskellige typer af beregninger med input-outputmodeller.
  • Øvelser i selv at opstille modeller og lave beregninger.
  • Kort introduktion af internationale input-output databaser, herunder OECDs ICIO og World Input-Output Database WIOD, og mulighederne for at opstille modeller på grundlag heraf.

Varighed
En halv dag kl. 09.00-12.30.

Antal pladser
12

Pris
Kurset koster kr. 2.437,50 inkl. moms (kr. 1.950,00 ekskl. moms) pr. deltager. Prisen inkluderer morgenmad, kaffe, te og vand og undervisningsmaterialer.

Se alle vores kurser her

Event Location

Click to view the event location on Google Maps >

Organizer Contact Information

Klaus Munch Haagensen, Danmarks Statistik
Phone: +45 39 17 31 27 eller 22 41 71 82
dstkurser@dst.dk

Organizer Contact Information

Klaus Munch Haagensen, Danmarks Statistik
Phone: +45 39 17 31 27 eller 22 41 71 82
dstkurser@dst.dk