Skip to Main Content

Statistics Denmark logo

Upcoming Events

Currently there are no available events.

About Statistics Denmark


Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund. Vi er en statslig institution i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Vi er inddelt i fem afdelinger og en række kontorer.

Statistics Denmark is the central authority on Danish statistics. Our mission is to collect, compile and publish statistics on the Danish society. Statistics Denmark is a state institution under the Ministry of Economic Affairs and the Interior. We are divided into five sections and a number of offices.

Kontaktperson for denne konto er: Bettina Steen Brix

Contact Information


Statistics Denmark
Sejrøgade 11
2100 København

Phone Number: +45 39173902
E-mail: bsb@dst.dk
Website: http:/www.dst.dk