Danmarks Statistik/Statistics Denmark

Aktuelle arrangementer

Samfundsøkonomi og databehandling

Tilmeldingsfrist overskredet 18. november 2019 til 19. november 2019 - Danmarks Statistik

Savner du inspiration til, hvordan du kan styrke din undervisning i samfundsøkonomi? Dette kursus er for dig, som gerne vil forstå og formidle samfundsøkonomisk teori og empiri til andre. Kurset er primært målrettet gymnasielærere.

Seminar om uddannelsesstatistik

Tilmeldingsfrist overskredet 26. november 2019 kl. 13:00 til 16:00 - Danmarks Statistik

Kom ind i vores "maskinrum" og få en beskrivelse af, hvordan vi behandler og organiserer de mange data på området. Vi gennemgår de enkelte registre, og hvad der er datakildernes samt registrenes styrker og svagheder.

Verdensmålene – et kursus om data, perspektiver og udfordringer

Tilmeldingsfrist overskredet 29. november 2019 kl. 09:00 til 15:00 - Danmarks Statistik

Verdensmålene – et kursus om data, perspektiver og udfordringer. 29. november 2019 kl. 9:00-15:00

Seminar om datasikkerhed

2. april 2020 kl. 13:00 til 16:00 - Danmarks Statistik

Seminaret giver deltagerne en samlet introduktion til Forskerordningen med specielt fokus på datasikkerhed.

Om Danmarks Statistik/Statistics Denmark


Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund. Vi er en statslig institution i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Vi er inddelt i fem afdelinger og en række kontorer.

Statistics Denmark is the central authority on Danish statistics. Our mission is to collect, compile and publish statistics on the Danish society. Statistics Denmark is a state institution under the Ministry of Economic Affairs and the Interior. We are divided into five sections and a number of offices.

Kontaktperson for denne konto er: Anita Kristensen

Kontaktoplysninger


Danmarks Statistik/Statistics Denmark
Sejrøgade 11
2100 København

Telefonnummer: +45 39173698
E-mail: bogholderiet@dst.dk
Hjemmeside: http:/www.dst.dk