Danmarks Statistik/Statistics Denmark

Aktuelle arrangementer

Seminar om datasikkerhed

Tilmeldingsfrist overskredet 23. oktober 2018 kl. 13:00 til 16:00 - Danmarks Statistik

Seminaret giver deltagerne en samlet introduktion til Forskerordningen med specielt fokus på datasikkerhed.

Få mere ud af Statistikbanken

Tilmeldingsfrist overskredet 25. oktober 2018 kl. 09:00 til 16:00 - Danmarks Statistik

Spørgsmål om indholdet: Jacob Solander Tlf.: 39 17 31 58. Få en introduktion til Statistikbanken. Kurset vil give dig viden om Statistikbanken gennem oplæg og opgaveløsninger.

Seminar om løn, indkomster og formue

30. oktober 2018 kl. 09:00 til 13:30 - Danmarks Statistik

Seminaret giver deltagerne en introduktion til statistikker indenfor løn, indkomster og formue og hvilke analysemuligheder statistikkerne giver.

Seminar om arbejdsmarkedsstatistik

31. oktober 2018 kl. 09:00 til 16:00 - Danmarks Statistik

Seminaret henvender sig til dig, som gerne vil vide mere om, hvordan Danmarks Statistik beskriver strukturen og udviklingen på arbejdsmarkedet gennem en række forskellige statistikker.

Seminar om uddannelsesstatistik

29. november 2018 kl. 09:00 til 12:00 - Danmarks Statistik

Kom ind i vores "maskinrum" og få en beskrivelse af, hvordan vi behandler og organiserer de mange data på området. Vi gennemgår de enkelte registre, og hvad der er datakildernes samt registrenes styrker og svagheder.

Om Danmarks Statistik/Statistics Denmark


Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund. Vi er en statslig institution i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Vi er inddelt i fem afdelinger og en række kontorer.

Statistics Denmark is the central authority on Danish statistics. Our mission is to collect, compile and publish statistics on the Danish society. Statistics Denmark is a state institution under the Ministry of Economic Affairs and the Interior. We are divided into five sections and a number of offices.

Kontaktperson for denne konto er: Anita Kristensen

Kontaktoplysninger


Danmarks Statistik/Statistics Denmark
Sejrøgade 11
2100 København

Telefonnummer: +45 39173698
E-mail: bogholderiet@dst.dk
Hjemmeside: http:/www.dst.dk