Danmarks Statistik/Statistics Denmark

Aktuelle arrangementer

Seminar om offentlige finanser

14. juni 2018 kl. 13:00 til 16:00 - Danmarks Statistik

Seminaret giver dig et godt indblik i, hvordan statistikken for de offentlige finanser kan bruges til at beskrive strukturen og udviklingen i den offentlige økonomi.

Ny bruger af Statistikbanken

2. oktober 2018 kl. 09:00 til 16:00 - Danmarks Statistik

Kurset er et redskabskursus, som vil gøre dig i stand til at bruge de mest grundlæggende funktioner i Statistikbanken.

Kursus i ADAM

9. oktober 2018 til 10. oktober 2018 - Danmarks Statistik

Dette kursus er for dig, som gerne vil bruge ADAM og er primært målrettet abonnenter. På kurset gennemgås ADAM-versionen oktober 2016, og der undervises i elementær brug af ADAMs simulationssystem Gekko.

Få mere ud af Statistikbanken

25. oktober 2018 kl. 09:00 til 16:00 - Danmarks Statistik

Kurset bygger ovenpå kurset "Ny bruger af Statistikbanken" og du lærer den avancerede brug af Statistikbanken.

Seminar om løn, indkomster og formue

30. oktober 2018 kl. 09:00 til 13:30 - Danmarks Statistik

Seminaret giver deltagerne en introduktion til statistikker indenfor løn, indkomster og formue og hvilke analysemuligheder statistikkerne giver.

Seminar om uddannelsesstatistik

29. november 2018 kl. 09:00 til 12:00 - Danmarks Statistik

Kom ind i vores "maskinrum" og få en beskrivelse af, hvordan vi behandler og organiserer de mange data på området. Vi gennemgår de enkelte registre, og hvad der er datakildernes samt registrenes styrker og svagheder.

Om Danmarks Statistik/Statistics Denmark


Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund. Vi er en statslig institution i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Vi er inddelt i fem afdelinger og en række kontorer.

Statistics Denmark is the central authority on Danish statistics. Our mission is to collect, compile and publish statistics on the Danish society. Statistics Denmark is a state institution under the Ministry of Economic Affairs and the Interior. We are divided into five sections and a number of offices.

Kontaktperson for denne konto er: Anita Kristensen

Kontaktoplysninger


Danmarks Statistik/Statistics Denmark
Sejrøgade 11
2100 København

Telefonnummer: +45 39173698
E-mail: bogholderiet@dst.dk
Hjemmeside: http:/www.dst.dk