Danmarks Statistik/Statistics Denmark

Aktuelle arrangementer

Kursus i beregninger med input-output modeller

Få pladser tilbage 8. september 2020 kl. 09:00 til 12:30 - Danmarks Statistik

Kursus i beregninger med input-output modeller 10. september 2020.

Introduktion til Danmarks Statistiks emner og Statistikbanken

14. september 2020 kl. 09:00 til 16:00 - Danmarks Statistik

Få en introduktion til Statistikbanken og vores hjemmeside. Kurset vil give dig en basal viden om Statistikbanken og Danmarks Statistiks hjemmeside gennem oplæg og opgaveløsninger.

Få mere ud af Statistikbanken

17. september 2020 kl. 09:00 til 12:00 - Danmarks Statistik

Du har arbejdet lidt med Statistikbanken, og ønsker at gøre brug af alle funktionerne. Vi tager udgangspunkt i personlige brugerprofiler og du vil blive introduceret til, hvordan du kan arbejde med dine gemte forespørgsler.

Seminar om uddannelsesstatistik

29. september 2020 kl. 13:00 til 16:00 - Danmarks Statistik

Kom ind i vores "maskinrum" og få en beskrivelse af, hvordan vi behandler og organiserer de mange data på området. Vi gennemgår vores hovedregistre og vi gennemgår datakildernes og registrenes styrker og svagheder.

Verdensmålene – et kursus om data, perspektiver og udfordringer

2. november 2020 kl. 09:00 til 15:00 - Danmarks Statistik

Verdensmålene – et kursus om data, perspektiver og udfordringer.

Om Danmarks Statistik/Statistics Denmark


Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund. Vi er en statslig institution i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Vi er inddelt i fem afdelinger og en række kontorer.

Statistics Denmark is the central authority on Danish statistics. Our mission is to collect, compile and publish statistics on the Danish society. Statistics Denmark is a state institution under the Ministry of Economic Affairs and the Interior. We are divided into five sections and a number of offices.

Kontaktperson for denne konto er: Anita Kristensen

Kontaktoplysninger


Danmarks Statistik/Statistics Denmark
Sejrøgade 11
2100 København

Telefonnummer: +45 39173698
E-mail: bogholderiet@dst.dk
Hjemmeside: http:/www.dst.dk