Danmarks Statistik/Statistics Denmark

Upcoming Events

Seminar om uddannelsesstatistik

Deadline passed 21. March 2018 at 09:00 to 12:00 - Danmarks Statistik

Kom ind i vores "maskinrum" og få en beskrivelse af, hvordan vi behandler og organiserer de mange data på området. Vi gennemgår de enkelte registre, og hvad der er datakildernes samt registrenes styrker og svagheder.

Ny bruger af Statistikbanken

10. April 2018 at 09:00 to 16:00 - Danmarks Statistik

Kurset er et redskabskursus, som vil gøre dig i stand til at bruge de mest grundlæggende funktioner i Statistikbanken.

Seminar om datasikkerhed

12. April 2018 at 13:00 to 16:00 - Danmarks Statistik

Seminaret giver deltagerne en samlet introduktion til Forskerordningen med specielt fokus på datasikkerhed.

Få mere ud af Statistikbanken

24. April 2018 at 09:00 to 16:00 - Danmarks Statistik

Kurset bygger ovenpå kurset "Ny bruger af Statistikbanken" og du lærer den avancerede brug af Statistikbanken.

Seminar om løn, indkomster og formue

17. May 2018 at 09:00 to 13:30 - Danmarks Statistik

Seminaret giver deltagerne en introduktion til statistikker indenfor løn, indkomster og formue og hvilke analysemuligheder statistikkerne giver.

Seminar om offentlige finanser

14. June 2018 at 13:00 to 16:00 - Danmarks Statistik

Seminaret giver dig et godt indblik i, hvordan statistikken for de offentlige finanser kan bruges til at beskrive strukturen og udviklingen i den offentlige økonomi.

About Danmarks Statistik/Statistics Denmark


Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund. Vi er en statslig institution i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Vi er inddelt i fem afdelinger og en række kontorer.

Statistics Denmark is the central authority on Danish statistics. Our mission is to collect, compile and publish statistics on the Danish society. Statistics Denmark is a state institution under the Ministry of Economic Affairs and the Interior. We are divided into five sections and a number of offices.

Kontaktperson for denne konto er: Anita Kristensen

Contact Information


Danmarks Statistik/Statistics Denmark
Sejrøgade 11
2100 København

Phonenumber: +45 39173698
E-mail: bogholderiet@dst.dk
Website: http:/www.dst.dk