Danmarks Statistik/Statistics Denmark logo

Aktuelle arrangementer

Seminar om uddannelsesstatistik Udsat

Tilmeldingsfrist overskredet 29. september 2020 kl. 13:00 til 16:00 - Danmarks Statistik

Kom ind i vores "maskinrum" og få en beskrivelse af, hvordan vi behandler og organiserer de mange data på området. Vi gennemgår vores hovedregistre og vi gennemgår datakildernes og registrenes styrker og svagheder.

Udsat

Verdensmålene – et kursus om data, perspektiver og udfordringer Udsat

2. november 2020 kl. 09:00 til 15:00 - Danmarks Statistik

Verdensmålene – et kursus om data, perspektiver og udfordringer.

Udsat

Om Danmarks Statistik/Statistics Denmark


Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund. Vi er en statslig institution i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Vi er inddelt i fem afdelinger og en række kontorer.

Statistics Denmark is the central authority on Danish statistics. Our mission is to collect, compile and publish statistics on the Danish society. Statistics Denmark is a state institution under the Ministry of Economic Affairs and the Interior. We are divided into five sections and a number of offices.

Kontaktperson for denne konto er: Anita Kristensen

Kontaktoplysninger


Danmarks Statistik/Statistics Denmark
Sejrøgade 11
2100 København

Telefonnummer: +45 39173698
E-mail: bogholderiet@dst.dk
Hjemmeside: http:/www.dst.dk