Danmarks Statistik/Statistics Denmark

Aktuelle arrangementer

Seminar om datasikkerhed

9. april 2019 kl. 13:00 til 16:00 - Danmarks Statistik

Seminaret giver deltagerne en samlet introduktion til Forskerordningen med specielt fokus på datasikkerhed.

Seminar om uddannelsesstatistik

8. maj 2019 kl. 13:00 til 16:00 - Danmarks Statistik

Kom ind i vores "maskinrum" og få en beskrivelse af, hvordan vi behandler og organiserer de mange data på området. Vi gennemgår de enkelte registre, og hvad der er datakildernes samt registrenes styrker og svagheder.

Ny bruger af Statistikbanken

22. maj 2019 kl. 09:00 til 16:00 - Danmarks Statistik

Kurset er et redskabskursus, som vil gøre dig i stand til at bruge de mest grundlæggende funktioner i Statistikbanken.

Få mere ud af Statistikbanken

24. maj 2019 kl. 09:00 til 16:00 - Danmarks Statistik

Spørgsmål om indholdet: Jacob Solander Tlf.: 39 17 31 58. Få en introduktion til Statistikbanken. Kurset vil give dig viden om Statistikbanken gennem oplæg og opgaveløsninger.

Om Danmarks Statistik/Statistics Denmark


Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund. Vi er en statslig institution i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Vi er inddelt i fem afdelinger og en række kontorer.

Statistics Denmark is the central authority on Danish statistics. Our mission is to collect, compile and publish statistics on the Danish society. Statistics Denmark is a state institution under the Ministry of Economic Affairs and the Interior. We are divided into five sections and a number of offices.

Kontaktperson for denne konto er: Anita Kristensen

Kontaktoplysninger


Danmarks Statistik/Statistics Denmark
Sejrøgade 11
2100 København

Telefonnummer: +45 39173698
E-mail: bogholderiet@dst.dk
Hjemmeside: http:/www.dst.dk