Danmarks Statistik/Statistics Denmark

Aktuelle arrangementer

Kursus i beregninger med input-output modeller

Tilmeldingsfrist overskredet 3. marts 2020 kl. 09:00 til 12:30 - Danmarks Statistik

Kursus i beregninger med input-output modeller 3. marts 2020.

Seminar om uddannelsesstatistik

17. marts 2020 kl. 09:00 til 12:00 - Danmarks Statistik

Kom ind i vores "maskinrum" og få en beskrivelse af, hvordan vi behandler og organiserer de mange data på området. Vi gennemgår vores hovedregistre og vi gennemgår datakildernes og registrenes styrker og svagheder.

Introduktion til Danmarks Statistiks emner og Statistikbanken

19. marts 2020 kl. 09:00 til 16:00 - Danmarks Statistik

Få en introduktion til Statistikbanken og vores hjemmeside. Kurset vil give dig en basal viden om Statistikbanken og Danmarks Statistiks hjemmeside gennem oplæg og opgaveløsninger.

Grundkursus i Statistikbanken

24. marts 2020 kl. 09:00 til 16:00 - Danmarks Statistik

Få en introduktion til Statistikbanken. Kurset vil give dig en basal viden om Statistikbanken gennem oplæg og opgaveløsninger. Der tages udgangspunkt i egen brugerprofil, og dens mange muligheder.

Få mere ud af Statistikbanken

26. marts 2020 kl. 09:00 til 12:00 - Danmarks Statistik

Du har arbejdet lidt med Statistikbanken, og ønsker at gøre brug af alle funktionerne. Vi tager udgangspunkt i personlige brugerprofiler og du vil blive introduceret til, hvordan du kan arbejde med dine gemte forespørgsler.

Seminar om datasikkerhed

2. april 2020 kl. 13:00 til 16:00 - Danmarks Statistik

Seminaret giver deltagerne en samlet introduktion til Forskerordningen med specielt fokus på datasikkerhed.

Seminar om brancheklassifikation

24. april 2020 kl. 09:00 til 12:00 - Danmarks Statistik

Det kan være svært at læse og forstå Dansk Brancheklassifikation. Du kan nu komme til seminar om blive klogere på brugen af klassifikationen.

Verdensmålene – et kursus om data, perspektiver og udfordringer

28. maj 2020 kl. 09:00 til 15:00 - Danmarks Statistik

Verdensmålene – et kursus om data, perspektiver og udfordringer. 28. maj 2020 kl. 9:00-15:00

Kursus i beregninger med input-output modeller

8. september 2020 kl. 09:00 til 12:30 - Danmarks Statistik

Kursus i beregninger med input-output modeller 10. september 2020.

Om Danmarks Statistik/Statistics Denmark


Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund. Vi er en statslig institution i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Vi er inddelt i fem afdelinger og en række kontorer.

Statistics Denmark is the central authority on Danish statistics. Our mission is to collect, compile and publish statistics on the Danish society. Statistics Denmark is a state institution under the Ministry of Economic Affairs and the Interior. We are divided into five sections and a number of offices.

Kontaktperson for denne konto er: Anita Kristensen

Kontaktoplysninger


Danmarks Statistik/Statistics Denmark
Sejrøgade 11
2100 København

Telefonnummer: +45 39173698
E-mail: bogholderiet@dst.dk
Hjemmeside: http:/www.dst.dk