Danmarks Statistik/Statistics Denmark

Seminar om løn, indkomster og formue


Date and time

Thursday 17. May 2018 at 09:00 to 13:30

Registration deadline

Wednesday 2. May 2018 at 16:00

Location

Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø
Denmark

Organizer

Lone Schlüter, Danmarks Statistik
+45 39173004
lon@dst.dk

Spørgsmål om indholdet: 
Jarl Quitzau
Tlf.: 39 17 35 94


En sund privatøkonomi er for mange danskere en forudsætning for et godt liv. Danmarks Statistik laver opgørelser af både løn, indkomster og formuer. Lønforskelle og indkomstulighed debatteres ofte, men hvad indeholder data egentlig og hvordan skal vores mange forskellige indikatorer tolkes?

Danmarks Statistik har lavet verdens første og indtil videre eneste registerbaserede formuestatistik. Dette giver helt enestående analysemuligheder, når det handler om pensionssystemet, akkumulering af formuer og økonomisk lighed.

Kom ind i vores "maskinrum" og få en beskrivelse af, hvordan vi behandler og organiserer de mange data på området. Vi gennemgår forskellene og samspillet mellem løn-, indkomst- og formuestatistikkerne. Du får eksempler på både god og dårlig anvendelse af vores statistikker og mulighed for at få en hurtig vurdering af dine egne analyseidéer.


Efter seminaret har du

  • Fået overblik over anvendelse og begrænsninger ved Danmarks Statistiks indikatorer om løn, indkomst og formue
  • Fået forståelsen for statistikkernes indbyrdes sammenhænge
  • Fået bedre grundlag for at lave korrekte analyser og slutninger på baggrund af vores data
  • Fået do's og don'ts i forbindelse med internationale sammenligninger for løn, indkomst og formue
Metode
Seminaret vil blive afviklet som en vekslen mellem oplæg, øvelser og dialog i plenum. Der bliver mulighed for at drøfte og afprøve egne idéer til analyser i dialog med Danmarks Statistiks eksperter om løn, indkomst og formue.

Deltagerforudsætninger
Seminaret henvender sig til analytikere, data-mindede journalister, samfundsdebattører samt andre med interesse for løn, indkomster og formue i Danmark. Det er ikke nødvendigt med forhåndskendskab til alle tre områder, men udbyttet af seminaret vil være størst, hvis man har et vist forhåndskendskab.

Indhold (med forbehold for ændringer)
  • Introduktion til lønstatistikken
  • Introduktion til indkomststatistikken
  • Sammenhænge mellem løn og indkomster
  • Introduktion til den nye formuestatistik
  • Introduktion til Eurostat data om indkomster, materielle afsavn og subjektive fattigdoms-indikatorer (EU-SILC)
  • Analyse-workshop og idéudveksling

Varighed
5 timer kl. 09.00-14.00.

Få besked når næste dato foreligger
(Skriv venligst seminarets navn i emnefeltet i e-mailen).

Antal pladser: 25
Antal ledige pladser: 25

Pris
Seminaret koster kr. 2.572,50 pr. deltager (kr. 2.058,00 ekskl. moms).
Prisen inkluderer morgenmad, kaffe, te, vand, frokost og undervisningsmaterialer.


Event Location

Organizer Contact Information

Lone Schlüter, Danmarks Statistik
+45 39173004
lon@dst.dk