Danmarks Statistik/Statistics Denmark

Seminar om datasikkerhed


Date and time

Thursday 12. April 2018 at 13:00 to 16:00

Registration deadline

Tuesday 27. March 2018 at 16:00

Location

Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø
Denmark

Organizer

Lone Schlüter, Danmarks Statistik
+45 39173004
lon@dst.dk

Spørgsmål om indholdet: 
Jørn Korsbø Petersen
Tlf.: 39 17 32 33


Danmarks Statistik råder over en meget stor og helt unik samling af registerdata, som i en lang årrække er indsamlet med henblik på at producere statistik.
Disse data er af meget stor interesse for bl.a. forskere. Danmarks Statistik stiller derfor data til rådighed til konkrete forsknings- og analyseprojekter for forskere under vores Forskerordning. Adgangen til data sker under sikrede forhold i Danmarks Statistik med stort fokus på datasikkerhed og datafortrolighed.

Datasikkerheden er helt central, når der arbejdes med data under Forskerordningen. På seminaret sættes der fokus på, hvilke regler der gælder for at arbejde med data under Forskerordningen. Hvad må man og hvad må man ikke, når man arbejder med fortrolige data? Endelig gives gode råd til, hvordan man undgår at overtræde datasikkerhedsreglerne.


Efter seminaret har du

  • Fået et grundigt kendskab til de datasikkerhedsregler, der gælder under Forskerordningen
  • Fået demonstreret vores hjemsendelsessystem og set hvad det tjekker for
  • Fået idéer til, hvordan du selv kan nedsætte risikoen for at du utilsigtet kommer til at bryde reglerne
Metode
Seminaret vil blive afviklet som en vekslen mellem oplæg og dialog i plenum. Der stilles undervejs en række opgaver med det formål at give deltagerne mulighed for at diskutere de relevante datasikkerhedsmæssige spørgsmål. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Deltagerforudsætninger
Seminaret henvender sig især til nye brugere af Forskerordningen eller eksisterende brugere, der ønsker at vide mere om kravene til datasikkerhed under Forskerordningen samt hvordan man i praksis kan sikre sig, at man kan leve op til disse krav.

Indhold (med forbehold for ændringer)
  • Hvad er fortrolige data?
  • Hvordan må man arbejde med fortrolige data på forskermaskinen?
  • Hvilke data må man - og må man ikke - sende hjem?
  • Gode råd til hvordan man undgår brud på datasikkerheden
  • Hvad gør man, hvis der sker et databrud?

Varighed
3 timer kl. 13.00-16.00.

Få besked når næste dato foreligger
(Skriv venligst seminarets navn i emnefeltet i e-mailen).

Antal pladser: 40
Antal ledige pladser: 27

Pris
Seminaret koster kr. 2.143,75 inkl. moms pr. deltager (kr. 1.715,00 ekskl. moms).
Prisen inkluderer kaffe, te, vand, kage og undervisningsmaterialer.


Event Location

Organizer Contact Information

Lone Schlüter, Danmarks Statistik
+45 39173004
lon@dst.dk