Danmarks Statistik/Statistics Denmark

Kursus i ADAM


Dato og tid

Onsdag d. 28. februar 2018 kl. 09:00 til Torsdag d. 1. marts 2018 kl. 16:00

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 13. februar 2018 kl. 16:00

Sted

Danmarks Statistik

Sejrøgade 11
2100 København Ø

Arrangør

Lone Schlüter, Danmarks Statistik
Tlf: +45 39173004
dstkurser@dst.dk

Spørgsmål om indholdet: 
Nikolaj Mose Hansen Tlf.: 39 17 37 75


KURSET ER ENDNU IKKE DATOSAT

ADAM er en makroøkonomisk model af dansk økonomi og kan bl.a. benyttes til at forudsige økonomiske udviklingstendenser og beregne effekter af økonomisk-politiske indgreb. Der er til ADAM tilknyttet en databank, der indeholder konsistente tidsserier.

Dette kursus er for dig, som gerne vil bruge ADAM og er primært målrettet abonnenter. På kurset gennemgås den seneste ADAM-version, og der undervises i elementær brug af ADAMs simulationssystem Gekko.
Der opnås i dette kursus et godt kendskab til brugen af ADAM, idet øvelser i Gekko indgår som en væsentlig del af kurset.

Efter kurset er du
 • Fortrolig med det teoretiske grundlag for ADAM, de estimerede ligninger og de centrale sammenhænge i modellen
 • Introduceret til kørsler med ADAM i simulationsprogrammet Gekko
 • Introduceret til ADAMs databank
Metode
Kurset afvikles som en vekslen mellem undervisning og praktiske øvelser. Gennem undervisningen viser vi de enkelte dele af modellen samt de centrale sammenhænge. Vi laver selvstændige øvelser i simulationsprogrammet Gekko, så du opnår et grundlæggende kendskab til kørsler med ADAM.

Deltagerforudsætninger
Du skal helst være nuværende eller kommende abonnent på ADAM for at kunne deltage i kurset. Der vil blive undervist i økonomisk teori svarende til 2. årspørve på Cand. Polit/Oecon-studiet. Elementært kendskab til statistisk software er en fordel.

Indhold (med forbehold for ændringer)
 • Introduktion
 • Øvelser
 • Privat forbrug
 • Boligmodel
 • Udenrigshandel
 • Produktion, værditilvækst og input-output
 • Faktorblokken
 • Offentlige finanser
 • Sektorpriser
 • Løn og arbejdsudbud
 • Finansiel model
 • Modellens samlede egenskaber
 • Fremskrivninger
 • Afsluttende bemærkninger


Varighed
2 dage kl. 09.00-16.00.


Antal pladser: 8
Antal ledige pladser: 8

Pris
Kurset koster kr. 11.878,75 inkl. moms (kr. 9.503,00 ex. moms) pr. deltager. Prisen inkluderer bogen "ADAM - en model af dansk økonomi" og andre undervisningsmaterialer.

Der bliver serveret morgenmad, kaffe, te, vand, frokost, eftermiddagskaffe og kage.


Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Lone Schlüter, Danmarks Statistik
Tlf: +45 39173004
dstkurser@dst.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Lone Schlüter, Danmarks Statistik
Tlf: +45 39173004
dstkurser@dst.dk