Danmarks Statistik/Statistics Denmark

Seminar om uddannelsesstatistik


Dato og tid

Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 09:00 til 12:00

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 9. marts 2018 kl. 16:00

Sted

Danmarks Statistik

Sejrøgade 11
2100 København Ø

Arrangør

Lone Schlüter, Danmarks Statistik
Tlf: +45 39173004
dstkurser@dst.dk

Spørgsmål om indholdet: 
Susanne Mainz Sørensen Tlf.: 39 17 33 94


SEMINARET ER ENDNU IKKE DATOSAT

Danmark er sandsynligvis det land i verden, som har de bedste data om uddannelse fra børnehaveklasse til ph.d.-niveau. Danmarks Statistiks uddannelsesdata har en næsten fuldstændig dækning, og går tilbage til ca. 1970. Data er organiseret i et såkaldt forløbsregister på individniveau, som giver helt enestående analysemuligheder.


Kom ind i vores "maskinrum" og få en beskrivelse af, hvordan vi behandler og organiserer de mange data på området. Vi gennemgår vores hovedregistre og hvad der er datakildernes samt registrenes styrker og svagheder. Endvidere beskrives den indbyrdes sammenhæng mellem de forskellige registre.


Efter seminaret har du
  • Fået et overblik over Danmarks Statistiks forskellige registre om uddannelse
  • Fået forståelsen for registrenes indbyrdes sammenhænge og grundlæggende definitioner

Metode
Seminaret vil blive afviklet som en vekslen mellem oplæg og dialog i plenum. Der bliver mulighed for at drøfte egne idéer til analyser i dialog med Danmarks Statistiks eksperter i uddannelsesdata.

Deltagerforudsætninger
Seminaret henvender sig til forskere og analytikere samt andre med interesse for uddannelsesstatistik og beskrivelse af uddannelsesforhold i Danmark. Det er ikke nødvendigt med forhåndskendskab til uddannelsesdata, men udbyttet af seminaret vil være størst, hvis man har et vist forhåndskendskab.

Indhold (med forbehold for ændringer)
  • Introduktion til det samlede registersystem
  • Danske uddannelser og uddannelsesinstitutioner - Uddannelsesregistret og Institutionsregistret
  • Uddannelseskarriere på individniveau - Det Integrerede Elevregister
  • Voksen- og efteruddannelse - Kursistregistret
  • Befolkningens uddannelse og opnåede kvalifikationer

Uddybende beskrivelse af indhold i seminaret findes her

Varighed
3 timer kl. 09.00-12.00.


Antal pladser: 25
Antal ledige pladser: 25

Pris
Seminaret koster kr. 2.143,75 inkl. moms (kr. 1.715,00 ekskl. moms).
Prisen inkluderer croissant, kaffe, te, vand og undervisningsmaterialer.


Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Lone Schlüter, Danmarks Statistik
Tlf: +45 39173004
dstkurser@dst.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Lone Schlüter, Danmarks Statistik
Tlf: +45 39173004
dstkurser@dst.dk