Danmarks Statistik/Statistics Denmark

Seminar om offentlige finanser


Dato og tid

Torsdag d. 24. januar 2019 kl. 13:00 til 16:00

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 24. januar 2019 kl. 16:00

Sted

Danmarks Statistik

Sejrøgade 11
2100 København Ø

Arrangør

Anna Jensen, Danmarks Statistik
Tlf: +45 39 17 39 22
dstkurser@dst.dk

Spørgsmål om indholdet: 
Martin Rasmussen
Tlf.: 39 17 35 29


SEMINARET ER ENDNU IKKE DATOSAT

Seminaret henvender sig til dig, som gerne vil vide mere om, hvordan statistikken for de offentlige finanser kan bruges til at beskrive strukturen og udviklingen i den offentlige økonomi. I den sammenhæng ser vi på statistikkens vigtigste begreber og hovedstørrelser - fx det offentlige underskud samt hvad der egentlig indgår i den offentlige sektor.

På seminaret vil vi gennemgå de fordele, der er forbundet med at anvende nationalregnskabets måde at opgøre de offentlige finanser på - og hvorfor det i nogle situationer kan føre til fejlslutninger at anvende regnskaber for staten, kommuner og regioner.

Efter seminaret har du fået

 • Et overblik over de centrale begreber og hovedstørrelser i statistikken for de offentlige finanser og hvilke fordele det giver at bruge dem
 • En god fornemmelse af hvilke størrelser, der kan bruges til at belyse økonomien i det offentlige, og hvor nogle af de interessante vinkler er
 • En forståelse af hvilke dele af statistikken, der kan sige noget om konjunkturudviklingen i samfundet
 • Et overblik over sammenhængen mellem statistikken for de offentlige finanser og budgetarbejdet i Finansministeriet, herunder udarbejdelse af Finansloven
 • En forståelse af statistikkens betydning i forhold til den Økonomiske og Monetære Union (ØMU)
Metode
Seminaret er en blanding af oplæg baseret på udtræk fra www.statistikbanken.dk og korte diskussioner.

Deltagerforudsætninger
Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage i seminaret.

Indhold (med forbehold for ændringer)
 • Velkomst
 • Hvad består den offentlige sektor af?
 • Hvad bruges regnskaber fra stat, regioner og kommuner til?
 • ...og hvorfor kan nationalregnskabet være den bedste måde at anskue de offentlige finanser på?
 • Offentlige finanser og de offentlige budgetter
 • Optjeningsprincippet - hvordan tages der i nationalregnskabet højde for periodemæssige forskydninger af offentlige indtægter og udgifter?
 • Fordeling på omkostningstyper/indtægtstyper, fx løn, forbrug, investeringer og skatter - det, der kaldes den realøkonomiske fordeling
 • Fordeling på hovedfunktioner, fx Forsvar og Sundhedsvæsen
 • Statistikken over de offentlige finanser som konjunkturindikator
 • De offentlige finanser og den Økonomiske og Monetære Union (ØMU)

Varighed
3 timer kl. 09.00-12.00.

Antal pladser: 25
Antal ledige pladser: 25

Pris
Seminaret koster kr. 2.385,00 inkl. moms pr. deltager (kr. 1.908,00 ekskl. moms).
Prisen inkluderer croissant, kaffe, te, vand og undervisningsmaterialer.


Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Anna Jensen, Danmarks Statistik
Tlf: +45 39 17 39 22
dstkurser@dst.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Anna Jensen, Danmarks Statistik
Tlf: +45 39 17 39 22
dstkurser@dst.dk